PRIMARIA COMUNEI BRINCENI

Judetul Teleorman

S.V.S.U.

    SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA

  • Fisa S.V.S.U. conf.OAdj.IG nr 100174/02.11.2011
  • Planificarea exercitiilor S.V.S.U.
  • Graficul de control la gospodarii si institutii
  • Planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta
  • Interventii
  • Activitatile planificate de informare preventiva a populatiei, conform tipurilor de pericol cuprinse in PAAR
  • Registrul istoric al S.V.S.U.
  • Recrutare personal
  • Galerie imagini foto/video din timpul interventiilor, exercitiilor si concursurilor