PRIMARIA COMUNEI BRINCENI

Judetul Teleorman

NUME SI PRENUME:

Vasilica Florica 

ADRESA:

 

TELEFON:

Fix: 0247-431448

Mobil: 0768-311125

E-MAIL:

secretar@primariabrinceni.ro 

CALIFICARI:

- 1996-prezent - Secretar la primaria Brinceni 

STUDII:

- Facultatea de Contabilitate si Informatica de gestiune

- Academia de Studii Economice

- Liceul de Studii Economice